blizzard + polvi = shaver

blizzard + polvi = me. Who’s next?